RSS
A A A K
SmodBIP

Formularze do pobrania

FORMULARZE DLA PETENTÓW

ŻYWNOŚĆ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 • Zgłoszenie uboju gospodarczego cieląt, owiec i kóz - pobierz
 • Zgłoszenie uboju gospodarczego świń - pobierz
 • Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego - pobierz
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności dot. sprzedaży bezpośredniej - pobierz
 • Wniosek o zatwierdzenie podmiotu lub wpis do rejestru - pobierz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że gospodarstwo spełnia wymagania weterynaryjne dot. produkcji mleka surowego do skupu - pobierz

PASZE I PRODUKTY UBOCZNE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 • oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz o spełnianiu wymogów rozporządzenia 183/2005 - pobierz
 • oświadczenie o zamiarze nabycia i wykorzystania polepszaczy gleby - pobierz

OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT - OCHRONA ZWIERZĄT

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że gospodarstwo spełnia minimalne wymagania dot. higieny i warunków utrzymania zwierząt - pobierz
 • Zgłoszenie gospodarstwa do rejestru - pobierz
 • Wniosek o nadanie numeru na stado kur niosek - pobierz
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru stada kur niosek - pobierz
 • Wniosek o zmiane decyzji w związku z przepisaniem gospodarstwa - pobierz
 • Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia na przesyłkę zwierząt do rzeźni lub hodowli  - pobierz

FORMULARZE DLA LEKARZY WET.

 • Wniosek o wyznaczenie - pobierz
 • Oświadczenie zleceniobiorcy - załącznik do wniosku o wyznaczenie
 • Zaświadczenie o badaniu mięsa-pobierz
 • Rozporządzenie MRiRW w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania obowiązujace od 1 stycznia 2013 r.
 • Karta obserwacji w kierunku wścieklizny
 • Zaświadczenie o zakończeniu obserwacji w kierunku wściekliznyOpublikował: Bogusław Nowotny
Publikacja dnia: 10.09.2018
Podpisał: Bogusław Nowotny
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 7 526